Informace o nás

 

K dnešnímu dni má náš sbor 24 dospělých členů a 15 mladých hasičů. Hlavní aktivity jsou prevence proti vzniku požárů, a ve spolupráci ze zásahovou jednotkou obce, ochrana majetku a zdraví lidí při požárech a živelných pohromách, hlavně povodních. Mezi další důležité aktivity patří práce s mládeží a udržování kulturních tradic, lidových zvyků, které založili naši předkové, jako jsou Staré hanácké právo, vodění medvěda, den matek, dětský den, fotbalový turnaj, předávka vody a Mikulášská nadílka. Při všech akcích nám vypomáhá obec Lechotice.

Fotogalerie: O nás

Tato fotogalerie je prázdná.

Historie projektu

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán - s tímto řčením se setkal jistě každý z nás. Téměř ve všech kronikách se lze dočíst, jaké hrůzy s sebou řádění červeného kohouta přinášelo. I naša obec nebyla výjimkou. 19. srpna 1927 po poledni vypukl v Lechoticích na konci velký požár, kterénu padlo za oběť 5 obytných budov a všechny stodoly a stohy nevymláceného obilí na konci. Bylo to veliké neštěstí, kdyby nezačalo pršet prý shoří půl dědiny. Občané viděli na jedné straně přetrvávající bezmocnost vůči živlu a práci hasičů s motorovými stříkačkami na straně druhé. Po požáru se tak začalo v Lechoticích uvažovat o založení sboru dobrovolných hasičů. Přípravná ustanovující schůze se konala 25. září 1927 a po ní se šlo dom od domu a každý upsal, kolik peněz na hasičský sbor přispěje. Náš sbor pak byl založen 18. 12. 1927 a při jeho založení bylo přítomno 53 členů. Prvním starostou sboru byl zvolen Bohuslav Frantík, náčelníkem Antonín Novák, prvním podnáčelníkem František Matula č. 36, druhým podnáčelníkem Jaroslav Matula č.8, jednatelem Ignác Matulík. O rok později zakoupili motorovou stříkačku zn. Ebert, kterou vlastníme jako muzealní kus doposud. Stříkačka byla vysvědcena 1. července 1928 na návsi při polní mši svaté. 1. července 1928 bylo otevřeno i nové hasičské skladiště. Slavnost začala poplachovým cvičením kterého se zůčastnilo 8 okolních hasičských sborů. Sbor pořádal každoročně hasičské námětové cvičení, taneční zábavy a oslavy vzniku republiky u pomníku padlých. Od roku 1927, každých deset let, jako hlavní pořadatel Staré hanácké právo. Po válce spolková činnost ustala, hasičům je vyčítán nezájem na socialistickém budování vesnice, mezájem o schůze národní fronty a vlastně už to nebyli hasiči, stali se požárnikmi. Přesto si plnili povinnosti na poli kulturním i sportovním. Hlavně mládež za vedení pana řídícího Blably dosahovala vynikajících úspěchů i na krajské úrovni. Největší krizi prožil náš sbor v 80 letech minulého století, postihla nás generační krize a činnost byla omezená jen na udržení sboru.

Naši uživatelé